Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti 2021/2022

Prosíme všetkých žiakov a rodičov, aby sa pri vstupe do školy preukázali týmto vyhlásením.

http://souplevoca.sk/sites/default/files/BEZPRIZNAKOVOST-potvrdenie-2021...

PONUKA ODBOROV V ŠKOLSKOM ROKU 2021/2022 AJ EXTERNÉ

PONUKA ODBOROV V ŠKOLSKOM ROKU 2021/2022

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽIEB MAJSTRA PAVLA
KUKUČÍNOVA 9, LEVOČA


škola remeselných zručností ponúka:

EXTERNÉ ŠTÚDIUM


http://www.souplevoca.sk/sites/default/files/Ponuka_E%C5%A0_2021_22.pdf

2487 H 01 autoopravár mechanik (výučný list)
2964 H cukrár (výučný list)

6403 L podnikanie v remeslách a službách (maturitné vysvedčenie)

Opätovná výzva na predloženie CENOVEJ ponuky

Výzva na predloženie CENOVEJ ponuky

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY – PRIESKUM TRHU
Verejný obstarávateľ SOŠ služieb Majstra Pavla, Kukučínova 9 054 27 Levoča, Vás v rámci prieskumu trhu uskutočňovaného pre účely určenia predpokladanej hodnoty zákazky podľa § 6 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“), vyzýva na predloženie cenovej ponuky k zákazke:

Systém duálneho vzdelávania


INFORMÁCIE KU KORONAVÍRUSU https://www.po-kraj.sk/koronavirus/

Syndikovať obsah