Odbory pre rok 2020 / 2021

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽIEB MAJSTRA PAVLA, KUKUČÍNOVA 9, LEVOČAhttp://>http://www.souplevoca.sk"http://>http://www.souplevoca.sk/" http://www.sosmplevoca.edupage.org"http://www.sosmplevoca.edupage.org/"

oznamuje rodičom žiakov a žiakom 9. ročníka základných škôl, že v školskom roku 2020/2021 otvára:

Výberové konanie na školského psychológa, sociálneho pedagóga

http://www.souplevoca.sk/sites/default/files/Pracovný pomer inzerát_OZ_skola.pdf

Riaditeľka Strednej odbornej školy služieb Majstra Pavla, Kukučínova 9, Levoča
prijme do pracovného pomeru
v rámci národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“ odborných zamestnancov:
• školského psychológa
pracovný pomer na dobu určitú od 01.04.2020 najdlhšie do 31.08.2022, polovičný pracovný úväzok
• sociálneho pedagóga
pracovný pomer na dobu určitú od 01.04.2020 najdlhšie do 31.08.2022, plný pracovný úväzok

Systém duálneho vzdelávania


INFORMÁCIE KU KORONAVÍRUSU https://www.po-kraj.sk/koronavirus/

Syndikovať obsah