Vianočný remeselný trh 2010

Dňa 18. decembra 2010 sme sa zúčastnili Vianočného remeselného trhu na Námestí Majstra Pavla v Levoči. Predávali sme vianočné pečivo, ktoré napiekli študentky odboru cukrár a zámočnícke výrobky, ktoré vyrobili študenti odboru autoopravár-mechanik.

Predaja sa zúčastnili majsterky odborného výcviku Erika Sopková a Miriam Štrublíková, a žiačky 4. A triedy Terézia Kicková a Mária Šveďuková.