2011-03-30

1. Existujúce učebné odbory
2. Konzultácie otázok záverečných skúšok odboru Cukrár
- rozsah otázok postačuje (zakladanie živnosti, rušenie... to čo potrebujú k životu)
- odbor Autoopravár - mechanik
3. Vypĺňali sme dotazník ŠIOV
4. Vybavenie odborných učení je pomerne dobré , treba dokúpiť dataprojektory a veľké reproduktory
5. Diskusia: Pani Pavlanská žiadala určiť osobu ktorá sa bude podieľať na tvorbe ŠKVP v odbore Marketing.