Prihláška na nadstavbové štúdium

  1. Vytlačte prihlášku PRIHLASKA_nadstavba_DŠ 2019_2020.pdf a vyplňte ju. Alebo ju vypíšte na počítači a potom vytlačte PRIHLASKA_nadstavba_DŠ 2019_2020.docx.
  2. Vyplňte ju.
  3. Prihláška musí byť potvrdená lekárom, že ste schopní štúdia.
  4. Priložte kópiu výučného listu.
  5. Doručte prihlášku, osobne alebo poštou, do školy do konca mája.

O možnostiach štúdia sa môžete informovať telefonicky na čísle 053 451 3291-3, osobne v škole, alebo na stránke: http://www.souplevoca.sk/?q=node/72 , pre nový nadstavbový odbor 6403 4 Podnikanie v remeslách a službách: http://www.souplevoca.sk/?q=node/143 .