Súťaž družstiev prvej pomoci

Dňa 26. mája 2011 sa žiaci našej školy zúčastnili územného kola súťaže „Družstvá prvej pomoci“ v Spišskej Novej Vsi, ktorú každoročne organizuje Slovenský Červený kríž so sídlom v Spišskej Novej Vsi. Pod vedením pani učiteľky Márie Kaľavskej, ktorá v škole plní funkciu koordinátorky zdravotníckej prevencie, naše družstvo obsadilo 3. miesto.

Srdečne blahoželáme!

Členmi družstva boli:

  • Monika ADAMCOVÁ III.A
  • Denis GOLDÍR III.A
  • Mária LIZÁKOVÁ III.BC
  • Jana DUNAJČANOVÁ III.BC
  • Františka ŠIMONIČOVÁ I.A
  • Lucia AKSTEINEROVÁ I.A