Oznamy

Opravné komisionálne skúšky sa uskutočnia 30. augusta 2017 od 8:00 hod v hlavnej budove školy.

3.3.2017 Vás pozývame na deň otvorených dverí, môžete si pozrieť leták.

Staré oznamy:

8.12.2016 Vás pozývame na Deň otvorených dverí (pdf)

  Slávnostné otvorenie školského roka 2016/2017 sa uskutoční 5.9.2016 v hlavnej budove školy o 9:00 hod.

  Opravné komisonálne súšky sa uskutočnia dňa 25. augusta 2016 od 8:00 hod v hlavnej budove školy.

 • 29.6.2015, pondelok, o 8:00 sa uskutoční v športovej hale volejbalový turnaj medzi triednymi kolektívmi a učiteľmi. Názvy tímov nahlásiť p. uč. Skladanovi.
 • 30.6.2015, utorok, bude slávnostné ukončenie školského roka, vydajú sa vysvedčenia.
 • 25.8.2015, utorok, od 8,00 hod. sa uskutočnia komisionálne skúšky.
 • 2.9.2015, streda, o 8,30 hod. v mestskom kine Úsmev v Levoči sa uskutoční slávnostné otvorenie školského roka 2015/2016.
 • 9.9.2015, streda, od 7,30 hod. v budove školy sa uskutoční mimoriadny termín maturitnej skúšky. Rozpis bude zverejnený od 3. 9. 2015.
 • Rodičovské združenie bude vo štrtok 11.12.2014.
 • Školský rok 2014/2015 sa začína 2. septembra 2014 o 8.30 v kine ÚSMEV.
 • inzerát školy na rok 2013/2014
 • Pre žiakov sú v školskom roku 2014/2015 k dispozícii tieto krúžky.
 • Termín náhradnej a opravnej maturitnej skúšky v mimoriadnom skúšobnom období je 18.9.2013 o 7:30 hod. Tu si môžete pozrieť časy skúšok pre jednotlivých žiakov.
 • Nové študijné odbory 2682 K mechanik počítačových sietí a 4553 K podnikateľ pre rozvoj vidieka otvárame v školskom roku 2013/2014.