Po stopách Štúrovcov

24. október bol sviatkom školských knižníc. Z tejto príležitosti školská knižnica v spolupráci s vyučujúcimi pripravila pre svojich čitateľov akciu S KNIŽNICOU PO STOPÁCH ŠTÚROVCOV V LEVOČI.

Kroky našich čitateľov viedli od pomníku Ľudovíta Štúra k bývalému lýceu a na Uhliská (Kohwald).