Obvodné kolo žiakov SŠ vo futsale 2011

Dňa 11. 11. 2011 naša škola organizovala obvodné kolo žiakov SŠ vo futsale. Na súťaži sa zúčastnilo všetkých 7 stredných škôl okresu Levoča. Víťazom turnaja sa stalo družstvo organizátora súťaže – SOŠ Majstra Pavla Levoča pod vedením p. učiteľa P. Skladana. Druhú priečku obsadilo družstvo Strednej zdravotníckej školy, Levoča. O tretie miesto súperili obe gymnázia, úspešnejšie zahralo družstvo Gymnázia sv. Františka Assiského, Levoča. Ďalšie miesta obsadili: Gymnázium Janka Francisciho Rimavského, Levoča; Spojená škola internátna pre zrakovo postihnutú mládež, Levoča; Stredná pedagogická škola, Levoča a Stredná odborná škola, Bijacovce.
SOŠ Majstra Pavla, Levoča reprezentovali a víťazstvo vybojovali žiaci:

  1. Jozef BANGO, III.B
  2. Marcel KOVÁCS, II.B
  3. Kamil POLLÁK, II.B
  4. Kevin KRAUS, III.A
  5. Miroslav ŠTRAUCH, III.A
  6. Jakub ŠTRAUCH, III.C
  7. Andrej FALTIN, III.C
  8. Štefan DORKO, I.C
  9. Erik SIDIMÁK , I.CN
  10. Jozef POLLÁK, I.A

Víťazom srdečne blahoželáme!