Voľné pracovné miesto

  • Pozícia: majster odbornej výchovy.
  • Druh a doba trvania pracovného pomeru: na dobu určitú do 30.6.2013.
  • Pracovný úväzok: 35 hodín za týždeň.
  • Kvalifikačné predpoklady: vyučený v odbore automechanik, SOŠ strojnícka (dopravná), DPŠ.
  • Požadované doklady: Žiadosť, životopis, výučný list, maturitné vysvedčenie, výpis z registra trestov, lekárske potvrdenie o spôsobilosti na výkon povolania.
  • Termín podania žiadosti: do 12.9.2012.
  • Kontakt: Bc. Marián Hradiský, hlavný majster odbornej výchovy, tel. 053/451 3291-3, mail: riaditel@souplevoca.sk .