Súťaž „O najkrajšiu tortu“

Dňa 21.11.2012 sa na SOŠ obchodu a služieb v Púchove pod záštitou Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov konal 3. ročník súťaže „O NAJKRAJŠIU TORTU“. Do súťaže sa zapojili naši žiaci 2. a 3. ročníka učebného odboru cukrár, kde prezentovali výrobok – tortu pri príležitosti narodenín. V kategórii „amatér“ sa umiestnili na krásnom 3. mieste .

Srdečne blahoželáme.