Súťaž „O najkrajší vianočný stromček“

V predvianočnej atmosfére v dňoch 7. 12. 2012 - 3.1. 2013 Spišské múzeum v Levoči organizovalo súťaž „O najkrajší vianočný stromček“. Súťaž bola anonymná a porotou boli návštevníci, ktorí hlasovali za jednotlivé vystavené exponáty. Žiaci 1. a 2. ročníka z učebného odboru cukrár zhotovili dva výrobky - stromčeky z medovníkového cesta, ktoré získali krásne 1. a 4. miesto.

Srdečne blahoželáme