Súťaž „TOP cukrár 2013“ v Krompachoch

Dňa 12. 4. 2013 sa konala v Krompachoch XXIII. jarná gastronomická výstava jedál a cukrárenských výrobkov, ktorú organizoval Tatranský a Košický klub Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov. Sprievodným programom výstavy bola súťaž „TOP CUKRÁR 2013“, ktorej sa zúčastnili aj žiaci našej školy z učebného odboru cukrár. Aj napriek tomu, že sme nezískali ocenenie, poznatky o súčasných trendoch cukrárskeho umenia sú pre nás dobrou skúsenosťou.

Okrem súťaže, žiačky našej školy pod vedením majsteriek Bc. E. Sopkovej a Bc. A. Soľanovej, vypomáhali organizátorom pri usmerňovaní návštevníkov výstavy.
Na organizácii a príprave súťažných výrobkov žiaci pracovali pod vedením majstrov OVY: Bc. M. Hradiského, Bc. A. Soľanovej, Bc. E. Sopkovej.