Súťaž „O najkrajšiu tortu Slovenska“

16. 10. 2013 sa uskutočnil 4. Ročník súťaže „O najkrajšiu tortu Slovenska“ v Púchove, ktorú vyhlásil Klub cukrárov SZKC pod záštitou SOŠ obchodu a služieb v Púchove. Žiaci našej školy z učebného odboru cukrár prezentovali slávnostnú tortu „Kostol“, s ktorou obsadili v kategórii amatér 4. miesto. Blahoželáme.