Výsledky prijímacích skúšok pre šk. rok 2014/2015

Tu sú PDF dokumenty s výsledkami prijímacích skúšok pre školský rok 2014/2015:
pre 1. kolo: http://www.souplevoca.sk/sites/default/files/PS20140212.pdf ,
pre 2. kolo: http://www.souplevoca.sk/sites/default/files/PS221415.pdf .