Kritériá na prijímacie skúšky pre školský rok 2018 / 2019

Zverejňujeme kritériá na prijímacie skúšky na školský rok 2018/2019: Kriteria1819.pdf.