Duálne vzdelávanie

V tomto školskom roku naša škola vstúpila do duálneho vzdelávania a uzatvorila s firmou Rošero - P s.r.o. zmluvu pre učebný odbor autoopravár mechanik. Verím, že žiaci a ich rodičia budú spokojní....