PONUKA ODBOROV V ŠKOLSKOM ROKU AJ EXTERNÉ

PONUKA ODBOROV V ŠKOLSKOM ROKU 2021/2022

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽIEB MAJSTRA PAVLA
KUKUČÍNOVA 9, LEVOČA


škola remeselných zručností ponúka:

EXTERNÉ ŠTÚDIUM


http://www.souplevoca.sk/sites/default/files/Ponuka_E%C5%A0_2021_22.pdf

2487 H 01 autoopravár mechanik (výučný list)
2964 H cukrár (výučný list)

6403 L podnikanie v remeslách a službách (maturitné vysvedčenie)

Informácie o možnosti štúdia, prehliadku priestorov školy je možné dohodnúť
individuálne na tel. čísle 053/4513291-3, 0904 656956,
príp. mailom: riaditel@souplevoca.sk, zastupca@souplevoca.sk

v školskom roku 2021/2022 ponúka absolventom základnej školy:
3-ročné učebné odbory: 2964 H cukrár + EXTERNÉ ŠTÚDIUM
2487 H autoopravár mechanik – možnosť štúdia v systém
duálneho vzdelávania
EXTERNÉ ŠTÚDIUM

2-ročné učebné odbory: 3178 F výroba konfekcie
2498 F technické služby v autoservise
3161 F praktická žena

Pre absolventov 3-ročných učebných odborov ponúkame
dvojročné študijné nadstavbové odbory:
3757 L dopravná prevádzka
2414 L 01 strojárstvo
2982 L 02 potravinárska výroba
6403 L podnikanie v remeslách a službách + EXTERNÉ ŠTÚDIUM