Informácia pre žiakov 9. ročníkov ZŠ

Ak ste neboli prijatí na Vami vybranú strednú školu, ponúkame vám štúdium v školskom roku 2011/2012 v týchto odboroch:

4-ročný študijný odbor:

  • 6405 4 00 pracovník marketingu

3-ročný učebný odbor:

  • 2964 2 00 cukrár
  • 2487 2 01 autoopravár mechanik

Pre žiakov, ktorí neukončili 9. ročník ZŠ ponúkame 2-ročné učebné odbory:

  • 3178 0 00 výroba konfekcie
  • 6449 0 00 technické služby v autoservise
  • 2-ročný študijný nadstavbový odbor:

  • 2414 4 01 strojárstvo a 2982 4 02 potravinárska výroba