2. KOLO PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK pre šk. rok 2011/2012

OZNAM

Druhé kolo prijímacieho konania sa uskutoční dňa 21. 6. 2011 na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka v školskom roku 2011/2012 v týchto odboroch:

Počet voľných miest:

Štvorročný študijný odbor:

  • 6405 4 00 pracovník marketingu ... 21

Trojročné učebné odbory:

  • 2964 2 00 cukrár ... 14
  • 2487 2 01 autoopravár - mechanik ... 20

Dvojročné učebné odbory:

  • 3178 0 00 výroba konfekcie ... 8
  • 6449 0 00 technické služby v autoservise ... 10