Zamestnanci

Vedenie školy

 1. Ing. Alena Hrešková - riaditeľka školy, odborné strojárske predmety, riaditel@souplevoca.sk
 2. RNDr. Viera Labudová - zástupca riaditeľa školy pre teoretické vyučovanie, zastupca@souplevoca.sk
 3. Ing. Monika Fľaková - zástupkyňa riaditeľa pre technicko-ekonomickú činnosť, ekonom@souplevoca.sk
 4. Ing. Erika Sopková, hlavná majsterka odbornej výchovy, hmov@souplevoca.sk

TEORETICKÉ VZDELÁVANIE

 1. Ing. Jozef Babík - automobily, stroje a zariadenia, technické merania, poľovníctvo, babik@souplevoca.sk
 2. Ing. Tomáš Dubiňák - mikrobiológia, biochémia, technológia, hygiena potravín, dubinak@souplevoca.sk
 3. Mgr. Dominika Feješová - slovenský jazyk a literatúra, fejesova@souplevoca.sk
 4. PhDr. Martina Štefaňak Ziburová - náboženská výchova, ziburova@souplevoca.sk
 5. Mgr. Zuzana Kollárová - anglický jazyk, kollarova@souplevoca.sk
 6. RNDr. Viera Labudová - matematika, fyzika, zastupca@souplevoca.sk
 7. Ing. Katarína Duchová - ekonomika, účtovníctvo, ekonomika a podnikanie, výchovný poradca k.duchova@souplevoca.sk
 8. Ing. Štefánia Šupolová - ekonomika, účtovníctvo, ekonomika a podnikanie, supolova@souplevoca.sk
 9. Mgr. Zuzana Krátka - ekonomika, účtovníctvo, ekonomika a podnikanie, kratka@souplevoca.sk
 10. Mgr. Stanislav Šefčík - telesná a športová výchova, sefcik@souplevoca.sk
 11. PRAKTICKÉ VZDELÁVANIE

  1. Ing. Erika Sopková - hlavná majsterka OVY, cukrár, sopkova@souplevoca.sk
  2. Bc. Zdenka Kiseľová - majsterka OVY, výroba konfekcie, kiselova@souplevoca.sk
  3. Bc.Viktória Kandrová - majsterka OVY, výroba konfekcie, kandrova@souplevoca.sk
  4. Mgr. Lucia Bartková - majsterka OVY, cukrár, bartkova@souplevoca.sk
  5. Mgr. Anna Soľanová - majsterka OVY, cukrár, solanova@souplevoca.sk
  6. Lukáš Prevendár - majster OVY, autoopravár-mechanik, prevendar@souplevoca.sk
  7. Jaroslav Kovalík - majster OVY, autoopravár-mechanik, kovalik@souplevoca.sk
  8. Jozef Krendželák - majster OVY, autoopravár-mechanik, krendzelak@souplevoca.sk

  ODBORNÝ ZAMESTNANEC

  1. Mgr. Daniel Bartko, sociálny pedagóg, barkto.daniel@azet.sk
  2. Technicko-hospodársky úsek

   1. Ing. Monika Fľaková - ekonómka a hospodárka, ekonom@souplevoca.sk
   2. Monika Topoli - sekretárka, pokladníčka, sekretarka@souplevoca.sk
   3. Monika Rišová - samostatná účtovníčka, mzdová účtovníčka, uctovnik@souplevoca.sk
   4. Agnesa Papcunová - pracovníčka výdajnej školskej jedálne, upratovačka
   5. Jozef Galík - údržbár
   6. Peter Jarab - informátor,doprava
   7. Mgr. Pavol Labuda - správca športovej haly
   8. Mária Kašperová - upratovačka
   9. Jana Kovalíková - upratovačka
   10. Michaela Beličáková - upratovačka