Prezentačná výstava „Mladý tvorca 2013“ Nitra

V dňoch 18. – 20. 4. 2013 sa naša škola zúčastnila na prezentačnej výstave výrobkov žiakov stredných odborných škôl a stredísk praktického vyučovania „Mladý tvorca 2013“ v Nitre.

Vystavovali sme cukrárske, textilné a zámočnícke výrobky žiakov zhotovené na odbornom výcviku s pomocou majstrov odbornej výchovy. Návštevníci výstavy mali záujem hlavne o vystavované pečivo a torty. Na príprave a organizácii sa podieľali majstri OV:

Bc. M. Hradiský, Bc. E. Sopková, Bc. A. Soľanová, Bc. T. Suchý

Priamo na výstave v Nitre našu školu úspešne reprezentovali:

Bc. M. Hradiský, Bc. E. Sopková