Schéma počítačovej siete školy

Schému školskej siete môžete ďalej upravovať v súbore skolska_siet.dia. Súbor s príponou .dia môžete otvoriť v programe DIA.